Tu a tam (třeba 3x za rok) vystaví naše organizace fakturu za to, že naši zaměstnanci lektorují pro jiné organizace. Stačí, pokud máme “lektorování” ve zřizovací listině, anebo potřebujeme nějaké jiné povolení? Slyšeli jsme, že prý musíme být plátci DPH, je to pravda?

Pokud pravidelně (a 3x za rok už lze považovat za pravidelnost)  komukoli fakturujete, doporučujeme pořízení živnostenského oprávnění. Náklady jsou minimální a vyhnete se případným zbytečným sporům s orgány státní správy.  Pokud z dané činnosti  zůstane zisk, pak se jen těžko obhajuje, že nejde o podnikání.  Setkali jsme se i s výkladem, že to nutné není, nicméně preferujeme opatrnost.