NEZISKOVKA A SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU O 30%

Víte o tom, že si jako neziskovka můžete za rok 2017 snížit daňový základ o 30%? Jak na tuto daňovou úsporu čtěte zde:

Předpokládáme, že většina neziskovek  využívá možnosti dané paragrafem 20 Zákona o daních z příjmů, který v písmenu 7 umožňuje snížit daňový základ o 30% . Přičemž tato částka může maximálně  činit 1 milion Kč a zároveň, pokud 30% činí méně než 300 tis. Kč, může být odečteno právě 300 tis. (s tím, že částka odečtu nemůže překročit vypočtený  základ daně).

Zákon ukládá neziskovým organizacím  částku uspořenou na dani z příjmů  použít ke krytí nákladů na činnosti, které nejsou předmětem daně. (Upozorníme na to, že skutečně jen částku uspořenou na dani, nikoli částku, o kterou byl snížen daňový základ). Obecně prospěšná společnost a ústav musí takto „získanou“ částkou použít v následujícím zdaňovacím období, ostatní neziskové organizace na to mají tři roky.

Účtování o úspoře není nijak řešeno. Zároveň ale platí, že organizace musí být správci daně schopná prokázat, že daňovou úsporu použila tak, jak měla.

Jak tedy na to? Z účetního pohledu nabízíme následující řešení. Zřiďte si samostatnou zakázku (středisko) a evidujte na něm náklady, o kterých víte, že nebudou předmětem daně z příjmů. Vypadá to jednoduše a jednoduché to i je.

Má to však jeden háček, který musí účetní umět vyřešit s vedením organizace.  K takto naúčtovaným nákladům pak zřejmě nebudete mít jiné zdroje krytí, než právě částku, kterou jste uspořili na dani.  Doporučujeme vám toto zohlednit při plánování finančního výhledu vaší organizace, či při úvahách o kofinancování  projektů, které realizujete.
Věříme, že se nám tuto problematiku podařilo popsat srozumitelně. Pokud ne, či pokud máte nejasnosti, pochybnosti, dejte nám vědět, rádi vysvětlíme.