Máme v rozhodnutí o poskytnutí dotace ustanovení, že dotace musí být vyčerpána do konce daného kalendářního roku, respektive, že nevyčerpané prostředky ke konci roku musíme vrátit do rozpočtu poskytovatele. Je nám jasné, že doklady musí být datovány do konce kalendářního roku, ale musí být i proplaceny?

Již jsme se setkali s oběma výklady této problematiky a též s výkladem, který připouštěl sice úhradu nákladů (tedy výdaj) až v dalším roce, ale pouze u nákladů mzdových. Pokud chcete předejít jakýmkoliv rizikům při kontrole, je vhodnější zvolit přístup/výklad výdajový. To znamená, že v daném kalendářním roce budou jednak samozřejmě zaúčtovány všechny náklady související s dotací a zároveň budou tyto náklady i v daném roce proplaceny. Pokud toto nebude pro vaši organizaci reálné (především u mzdových nákladů), je potřeba řešení konzultovat s poskytovatelem dotace, abyste jednali ve shodě s poskytovatelem dotace a eliminovali tak rizika neuznatelných výdajů.