KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH NENÍ ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Připravovaný zákon o elektronické evidenci tržeb a jeho důsledky občas bývají zaměňovány nebo spojovány s kontrolním hlášením DPH. Ale pozor! Jsou to dvě různé věci. Zatím co zákon o elektronické evidenci tržeb zatím nebyl schválen ani poslaneckou sněmovnou, odevzdávat kontrolní hlášení k DPH (viz §101c zákona o DPH) je s platností od 1.1. 2016 povinností, která platí pro každého plátce daně z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení budete podávat výhradně elektronicky. Tato povinnost se tedy týká i těch plátců DPH, kteří dosud přiznání podávali písemně.  Frekvenci podávání bude odpovídat délce vašeho zdaňovacího období DPH. Je-li vaše organizace měsíčním plátcem, odevzdávat budete měsíčně, pokud jste kvartálním plátcem, tak kvartálně.