Jak je to s podnikáním neziskových organizací?

Podnikat mohou všechny typy neziskových organizací (tedy nově – od 1. ledna 2014  například i nadace i nadační fondy). Chce-li vaše organizace podnikat, musí si pořídit živnostenské oprávnění. Upozorňujeme na to, že prvky podnikatelské činnosti splňují i takové aktivity, o kterých by to většina lidí z neziskovek nepředpokládala. Třeba každoročně pořádaný letní tábor pro děti, pravidelně se opakující benefice, na kterých je vybíráno vstupné… Podnikatelská činnost by však měla být vždy  realizována v rámci vedlejší, doplňkové (apod.) činnosti organizace.