ŘÍKÁ VAŠE ÚČETNICTVÍ PRAVDU?

Říká vaše účetnictví pravdu? 

Nový rok se naplno rozjel a s ním i nejistota neziskových organizací. Mít jasno ve financování jednotlivých služeb, témat, projektů a na to navazujícího pokrytí provozních nákladů organizace, to není jen tak. Když se k tomu přidá ještě daňové přiznání a s ním související uzávěrka předchozího roku, jednoho pěkně rozbolí hlava.

Jak tomu rozumět? Jak si můžeme být jistí tím, že to, co nám účetnictví ukazuje, je pravda? Máme recept, jak na to!

Nedříve malá odbočka:

V jednom z minulých článků jsme se věnovali inventarizacím: https://www.ucetnictviproneziskovky.cz/jak-poznat-ze-mate-spravne-udelanou-ucetni-zaverku/. Tedy něčemu, co většina lidí nemá moc ráda, ale pozor! Inventarizace je skvělý nástroj, jak zajistit, že to, co ukazují vaše účetní výkazy, je pravda. Pokud například v rozvaze v kolonce „Dodavatelé” (hledejte ji v krátkodobých závazcích v části „Pasiva“) najdete částku 100 000 Kč, pak právě díky inventarizaci víte, z čeho se tato částka skládá. Tedy v našem případě, kolik přesně a kterému dodavateli dlužíte. Účetní závěrku vyplněnou čísly, kterým se inventarizace vyhnula, rozhodně nepovažujte za zdroj seriózních dat.

 Pokud vaše organizace vede účetnictví, jak má, nemuselo by být problém ověřit si, jestli například peníze, které máte v bance a v pokladně, odpovídají částce, kterou byste tam měli mít, když spočítáte všechny vaše zisky a ztráty od založení organizace až do „dnešního“ dne. Za realistické datum pro stanovení „dnešního“ dne považujeme třeba datum, ke kterému byla sestavena poslední účetní závěrka. Pro ověření, jestli čísla sedí, vám bude stačit tento jednoduchý návod:

  • Vezměte počáteční vklad k datu založení organizace.
  • Postupně k němu přičtěte výnosy za všechna účetní období.
  • Odečtěte celkové náklady každého účetního období (tedy i ty, které jsou daňově neuznatelné).
  • Výslednou částku snižte o zaplacenou daň z příjmu za každé období.
  • Před sebou máte číslo (říkejme mu číslo A), které můžeme považovat za nominální hodnotu vaší organizace. Tolik „peněz“ byste někde měli mít. To jsou tzv. vlastní zdroje organizace.

Jak dál?

  • Porovnejte číslo A s tím, co ukazuje rozvaha, resp. výpisy z účtu a skutečnost v pokladně.
  • Vezměte stavy všech bankovních účtů a přičtěte k nim zůstatky na všech vašich pokladnách.

! upozornění číslo 1: čtěte bankovní výpisy řádně, nezapočítávejte například výši kontokorentu.

!! upozornění číslo 2: počítejte s reálným stavem pokladen, tedy se skutečnými penězi.

  • Přičtěte pohledávky (rozvaha část BII v aktivech) a zásoby (rozvaha část BI v aktivech).

!!! upozornění číslo 3: víte, z čeho se skládá každá položka, kterou přičítáte? Je vám srozumitelná? Pokud ne, chtějte vysvětlení po své účetní.

  • A nyní zbývá přičíst hodnotu neodepsaného majetku a pustit se do posledního kroku.
  • Tím je odečtení cizích zdrojů, které najdete v rozvaze na straně pasiv. A máme výsledek, říkejme mu B.

A = B?  Gratulujeme! A ≠ B? Nedá se svítit, je čas důsledně prověřit rozvahu (včetně dodaných inventurních soupisů) a pustit se do hledání problémů v předchozích letech.

Pokud jsme vám v jakékoli části tohoto článku nasadili brouka do hlavy, dejte nám vědět. Rádi vám s ním pomůžeme.

 Za portál ucetnictviproneziskovky.cz

Martin Ježek a Petr Jun