POZOR NA DPH A JEJÍ VLIV NA REŽIJNÍ NÁKLADY

Pozor na DPH a její vliv na režijní náklady

V předchozím díle naší poradny jsme si oddechli od opakovaně zmiňované DPH a věnovali se tématu rozdělování režijních nákladů mezi jednotlivé projekty. Na základě vašich reakcí se v tomto díle opět vracíme k DPH. Tentokrát však právě z pohledu režijních nákladů.

Vycházíme totiž z předpokladu, že velká skupina neziskovek realizuje aktivity, které spadají do ekonomické i neekonomické činnosti. (V této souvislosti upozorňujeme: definice zákonem o DPH má pramálo společného s rozdělováním aktivit na hlavní/vedlejší/hospodářkou činnost). A dále předpokládáme, že v této skupině najdeme dost neziskovek, které realizují činnosti s nárokem či bez nároku na odpočet DPH. Už teď je to složité? Bude hůř.

Názorně předvedeme

Vaše organizace se zabývá vzděláváním. Dostali jste dar na realizaci kurzu sebeobrany pro děti. Kurzy realizujete, děti neplatí kurzovné, jsme tedy v typicky neekonomické činnosti. Dále nabízíte ještě neakreditované kurzy angličtiny pro rodiče na mateřské dovolené. Rodiče si za tyto kurzy platí, což spadá pod ekonomické činnosti tak, jak jsou definovány zákonem o DPH.

To, že realizujete nějaké činnosti, sebou nese náklady. Zákon o DPH nám říká, že u přijatých plnění, která použijeme v rámci obou činností (tedy režijních nákladů – například nájemné, telefony atd.), můžeme nárokovat odpočet jen v poměrné výši, čili ve výši, která odpovídá rozsahu použití pro ekonomické účely. Pozor, nikde není dáno, jak vypočítat tento poměrový koeficient. Nezbývá, než se spolehnout na selský rozum a v případě kontroly své rozhodnutí obhájit. Tomuto nároku se říká „nárok na odpočet v poměrné výši“.

Chcete vědět, které náklady lze považovat za režijní? Chcete pomoct s výpočtem poměrového koeficientu? Zeptejte se nás.

 A když už si myslíte, že se v tom vyznáte

Narazíte na problém. Jestliže se dále rozhodnete organizovat například rekvalifikační kurzy, rázem se v rámci ekonomické činnosti ocitnete v plnění osvobozeném od daně bez nároku na odpočet. A tady už je všechno jinak. Pohybujeme se totiž v oblasti nároku na odpočet v krácené výši. Tady už nám selský rozum nepomůže, musí pomoct zákon o DPH, který v §76 stanovuje výpočet vzorce.

Třešinka na konec roku

Realizujete ekonomickou i neekonomickou činnost a zároveň poskytujete zdanitelná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet? Výše uvedené koeficienty mezi sebou pronásobte.

Podáváte poslední přiznání k DPH za právě skončený rok? Porovnejte koeficienty, které jste předtím odhadli a kterým se říká zálohové, se skutečnými daty a stanovte vypořádací koeficient.

A jak to všechno souvisí s režijními náklady?

Teď už jen zjistit, jak velkou část DPH z režijních nákladů si můžeme nárokovat. Paralelně s tím se dozvíme také to, jak velká část nám zůstane v režijních nákladech a můžeme začít plánovat jejich rozpouštění do jednotlivých projektů/činností.