MÁTE POLOLETNÍ PŘEHLED O FINANČNÍM ZDRAVÍ ORGANIZACE?

Letí, letí pololetí!

Také v tomto díle našeho seriálu se budeme věnovat finančnímu řízení NNO. Navážeme tak především na dva předchozí texty, ve kterých se věnujeme sestavení rozpočtu organizace a nastavení cash flow.

Jakého hospodářského výsledku dosáhnete za první pololetí? A jak to vypadá s tím druhým?

V tuto chvíli už byste měli mít jasno v tom, s jakými prostředky na fungování vaší organizace můžete pro letošek počítat. Je nejlepší čas udělat si pololetní přehled o vašich financích. Uvidíte tak, na co máte a na co ne, co máte pokryté a s čím je moudřejší raději nepočítat. Jak udělat přehled, aby odrážel realitu? Odpovězte si na následující otázky:

Pokryjete ze zdrojů vše, co pokrýt potřebujete?

Z předem připraveného rozpočtu na letošní rok máte určitě představu o výši prostředků, které vaší organizací „protečou“ a kolik z nich spotřebujete na své fungování. Na mzdy, na služby, na spotřebu materiálu. Podívejte se do rozpočtu a překontrolujte jeho čerpání k prvnímu pololetí.

Následně se zabývejte předpokládanou výší nákladů vaší organizace na druhé pololetí a překontrolujte, jestli  reflektuje vaše aktuální plány. Nebudete náhodou najímat další lidi nebo investovat do vzdělávání?

Budete schopni platit včas?

Máte přehled o budoucím vývoji zůstatků na bankovních účtech? Máte jistotu, že na účtech je tolik, kolik tam má být? Že vám nechybějí peníze na to, abyste projekty/služby mohli realizovat včas? A máte dost důvodů věřit tomu, že to tak bude za měsíc, či za půl roku?

O tom, jak správně plánovat a sledovat schopnost vaší organizace platit včas čtěte zde: https://ucetnictviproneziskovky.cz/rizeni-cash-flow-neziskove-organizace/.

Představa versus realita

Porovnejte si to, co jste o financích vaší organizace věděli před půl rokem s tím, co víte teď. Je možné, že uvidíte rozdíly. Nemusí to být nutně špatně, pokud však znáte důvody, proč k takovým rozdílům dochází. Teď je ještě čas s případnými nežádoucími rozdíly poměrně komfortně pracovat. V listopadu už by to bylo horší.

A co když to vůbec nevychází?

Je jen velmi málo organizací, které se nesetkaly s tím, že by v průběhu roku nemusely přistoupit ke škrtům, aby přežily nebo se nezadlužily. Pokud je pravděpodobné nebo jisté, že zdroje, které jste pro letošek sehnaly, nepokryjí vaše potřeby, je nejvyšší čas začít jednat. Nenechte se ukolébat ani tím, že na bankovním účtu máte peněz dostatek.

Udělejte si přehled o tom, kolik peněz (a na co) vám chybí. Zahrňte do svých úvah prostředky, které vám ještě letos přijdou nebo velmi pravděpodobně přijdou. Z těch pravděpodobných příjmů započítejte jen část (co když nepřijdou všechny). S méně pravděpodobnými raději nepočítejte vůbec.

Udělejte si přehled o nákladech. Seřaďte si položky nákladů podle jejich celkové výše. Na první pohled tak vidíte položky, kde případné škrty přinesou nejvyšší efekt.

Zkuste si spočítat, jestli se významně neproměnil počet lidí, kteří se ve vaší organizaci věnují přímé péči o cílovou skupinu, naplňování poslání vaší organizace, vůči lidem, kteří plní roli servisní nebo řídící. Nerostou náklady na servisní pracovníky rychleji, než na ty v přímé práci? Pokud ano, šetřte snížením úvazku, outsourcingem nebo ukončením pracovního poměru.

Nenarostly režijní náklady například tím, že v minulosti došlo ke stěhování do dražších prostor, či služeb nakupovaných paušálem (právníci, účetní, správce webu, databází) a teď už je nepotřebujete využívat v takovém rozsahu? Je čas pro vyjednávání o změnách v rozsahu a ceně takových služeb.

Při rozhodování o škrtech naznačených výše si pokládejte otázku: jak tato úspora ohrozí dosažení letošních cílů, či poslání naší organizace? Právě odpovědi na takové otázky vás v okamžicích volby mohou činit rozhodnějšími.

Jestliže vás naše články inspirují k provedení změn ve své organizaci, ale nechcete se do nich pouštět sami, či si nejste jistí tím, jak na to, rádi vám s nastavením financí pomůžeme.

 

Za portál ucetnictviproneziskovky.cz

Martin Ježek a Petr Jun