KLÍČOVÉ ASPEKTY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ NA POČÁTKU ROKU

Na úvod pro vás máme zdánlivě nevinný, ale velmi podstatný dotaz. Který máte rok? 2020? Nebo už, stejně jako my, píšete devítku? Kdo se ještě zmítá ve vyúčtováních a závěrečných zprávách, ten má stále rok 2020. A už dva měsíce mu utíká rok 2021. Právě teď je už nejvyšší čas vykročit správným směrem a třeba se i poučit z roku předcházejícího. Čemu je třeba se nyní věnovat?

  • Cash flow

Pro většinu neziskových organizací je přelom roku z pohledu cash flow nejnáročnější. Máte své cash flow pod kontrolou? Pokud ne, co nejrychleji se podívejte na účet a naplánujte si klíčové výdaje i příjmy na nejbližší měsíce. V následujících týdnech data zpřesňujte a zároveň plánujte další období.

  • Rozpočet

Sestavte rozpočet roku 2021, ideálně rozložený do měsíců či čtvrtletí. Rozložení vám pomůže při zpřesňování cash flow. Využijte u toho data z minulého roku, opírejte se o své reálné zkušenosti. Museli jste například v průběhu minulého roku plánované náklady spíše zvyšovat či naopak? Pracujte se zkušenostmi z minulého roku.

  • Systém finančního řízení

Jak hodnotíte minulý rok? Byli jste v průběhu či na jeho konci něčím překvapeni, ať už mile či nemile? Anebo jste přesně věděli, k jakému hospodářskému výsledku míříte? Pro dokonalý přehled bez překvapení je nejlepší nastavit si systém, ve kterém pravidelně skládáte vyúčtování a aktualizovaný výhled na zbytek období. Díky tomuto systému budete stále zpřesňovat odhad výsledku celého roku. Na co si dát pozor? Na chybějící či zdvojená data. A co by mělo být samozřejmostí? Inventury účetnictví.

  • Nastavení reportů

Měli jste v minulém roce všechny relevantní informace z vašich reportů, anebo jste neustále sháněli výpočty a kalkulace ad hoc? Jak to letos udělat líp? Zhodnoťte, co chcete sledovat a jaké parametry jsou pro vás klíčové. Chcete vidět efektivitu a výsledky projektů, členů týmu, středisek, poboček, zakázek a akcí? Můžete, stačí jen nastavit reporty, včetně vstupních dat.

  • Nastavení účetnictví

Zrevidujte podle nastavení reportů a také podle požadavků donorů, zda máte účetnictví nastavené tak, aby vyúčtování bylo co nejjednodušší. A to jak pro vaše interní účely, tak pro vaše donory. Využijte všechny možnosti účetních SW, abyste strukturovali data pomocí kódů zakázek, středisek a činností.

  • Nastavení distribuce nákladů mezi dotační projekty

Pokud využíváte veřejné prostředky a poslední rok jste prošli peklem vyúčtování spojených s nekonečným přeúčtováním a označováním nákladů, zkuste maximum nastavit už na začátku. U očekávaných a významných dotací již nyní nastavte úvazky členů týmu a další náklady, které tam budete účtovat.

  • Vše nastavte jen dle reálných potřeb

Vše výše popsané dělejte efektivně. Vždy zvažte náklady a reálné přínosy opatření, abyste netvořili složitý systém jen pro systém. Záleží také na velikosti a struktuře organizace. Někde stačí kvartály, jinde jsou lepší měsíční reporty, někde stačí rozpočet dělený na osobní náklady a ostatní, jinde podrobněji atd.