DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY "NA VSTUPU"

Stali jste se plátcem DPH, co to udělá s  náklady?

V minulém článku jsme se zabývali situací, kdy se neziskovka stává plátcem DPH. Potřebujete připomenout, kdy se tak stane, co se počítá do obratu nebo co to udělá s cenami pro uživatele vašich služeb? Můžete zde.

Stali jste se plátcem DPH, buď proto, že jste museli, protože váš obrat překročil za dvanáct po sobě jdoucích měsíců jeden milion Kč (§6  Zákona o DPH). Anebo jste se proto dobrovolně rozhodli, protože jste si spočítali, že se vám to vyplatí.

(Poznámka, kterou si neodpustíme: čtete-li tento článek jako neziskovka , která tuto problematiku právě řeší, můžeme vám se všemi příležitostmi i hrozbami kvalifikovaně pomoci.)

Nárok na odpočet DPH

Jako plátce DPH tedy nyní připočítáváte k ceně svých produktů nebo služeb DPH. Prakticky to znamená, že vám zákazník platí cenu produktu nebo služby navýšenou o DPH a vy všechnu vybranou DPH přeposíláte státu. Zároveň to znamená, že vám stát může vrátit tu DPH, kterou jste vy jako zákazník zaplatili vašim dodavatelům (§72 -79 Zákona o DPH – Nárok na odpočet daně).

Otázka, kterou si neodpustíme: víte, že nárok na odpočet můžete uplatnit v průběhu třech let od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na odpočet vznikl?

Níže uvedený obrázek naznačuje vliv DPH na naše náklady i koncovou cenu služby.

dph

DPH a specifika neziskovek

Kdybychom se nepohybovali v neziskovém sektoru, mohl by článek na tomto místě zřejmě skončit. Ale na kdyby se nehraje. Takto jednoduchá matematika totiž platí pouze v případech, kdy jsou vaše projekty nebo činnosti realizovány za účelem dosažení zisku. Což se může týkat čehokoli, ale rozhodně ne dotací a darů. Nikdo vám přece nedává dotaci nebo dar proto, abyste (jen) realizovali zisk.

V důsledku této komplikovanosti musíme být schopni rozlišovat mezi:

  • náklady, které souvisí s ekonomickou činností,
  • náklady, které s ekonomickou činností nesouvisí,
  • a režijními náklady (dopad této komplikace na DPH – např. viz §75 Zákona o DPH – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši).

Už při přijetí dokladu (vlastně už při objednávce) musíte vědět, do jakého projektu nebo činnosti ten doklad patří (rozuměj odkud bude financován).  Vědět to je podstatné i z pohledu řízení rozpočtu každého projektu nebo činnosti. Rozdíly, které jsou způsobené tím, jestli DPH je/není součástí nákladů, si můžete prostudovat  v tabulce výše.

DPH a systém středisek (zakázek)

Následně pak potřebujete, aby vaše účetní uměla (a mohla) doklad řádně zaúčtovat. Aby tedy existovala středisková (zakázková) evidence.  V systému středisek (zakázek) by zároveň mělo být na první pohled zřejmé, jak s DPH u každého konkrétního případu zacházet. Proč je to důležité? Protože doklad, který je jednou v nákladech zahrnut včetně DPH, jednou bez DPH, je hrozbou, že projekt (službu) finančně neuřídíte. Z jednoduchého důvodu. Nebudete mít kvalitní data pro správné rozhodování.

Závěrem: přesun do režimu plátce DPH znamená zvýšení nároků na kvalitu zpracování účetnictví i na vzdělávání pracovníků. Je totiž nutností sledovat a chápat poměrně časté legislativní změny s problematikou DPH související. Jako příklad můžeme zmínit Zákon o evidenci (elektronických) tržeb, či od ledna 2016 nově zavedenou povinnost podávat kontrolní hlášení DPH.

Zároveň však přesun do režimu plátce DPH může být vyvážený finančním přínosem pro organizaci. Ten by si organizace, která zvažuje možnost dobrovolné registrace k DPH, měla velmi dobře propočítat. Vnější tlak na přesnost účetnictví z pohledu DPH je také něco, co v konečném důsledku pomáhá s efektivním zajištěním ekonomicky-daňové agendy v organizaci. Nutí vás nastavit systém. Což v mnoha organizacích stále není úplně samozřejmé.

Je něco, co se nám nepodařilo dostatečně vysvětlit? Trápí vás v oblasti DPH něco, s čím se nemáte na koho obrátit? Máte v oblasti účetnictví & daní a finančního řízení pochybnosti? Zeptejte se nás, poradíme vám!