BŘEZEN - MĚSÍC DANÍ

Milé čtenářky a čtenáři, není naším záměrem vám jakkoli kazit náladu. I tak vám ale chceme připomenout, že se blíží den, ve kterém vás čeká platba daně z příjmů právnických osob (DPPO).  S hospodářským výsledkem i daňovým základem za minulý rok v tuto dobu již nic neuděláte.  Buď vám vyjde povinnost daň platit, anebo ne.

Za zajímavější považujeme podívat se dopředu a zkusit popřemýšlet o následujících otázkách:

  • má nějaký vliv na to, jak vysokou DPPO zaplatíte, ten fakt, že se vaše organizace transformovala dle požadavků Nového Občanského zákoníku?
  • máte nastavenou strukturu činností a středisek tak, abyste neplatili více, než musíte?
  • můžete letos udělat něco proto, aby váš daňový základ nebyl vyšší než váš hospodářský výsledek?

Na výše uvedené otázky jsme hledali a nacházeli odpovědi zde.

Po přečtení výše uvedeného textu jste určitě pochopili, že je nezbytné zabývat se důsledky, které ze situace plynou. V tématu zdaňování neziskových organizací je rozšířena řada polopravd a mýtů, které vás mohou vyjít příliš draho. Tím nejmenším problémem může být to, že na DPPO zaplatíte zbytečně o „pár korun“ navíc.

Za ještě komplikovanější oblast, než jsou daně z příjmů, považujeme daň z přidané hodnoty a aplikaci Zákona o DPH v neziskovém sektoru. O té jsme psali v tomto textu.

Naší snahou je pomoci neziskovkám dobře zvládat problematiku účetnictví, daní a finančního reportingu. Věříme, že vám naše texty pomáhají a budeme rádi za vaše případné náměty, o kterých byste rádi četli.

Za portál www.ucetnictviproneziskovky.cz

Martin Ježek a Petr Jun