NOVINKY ZE SVĚTA DOTACÍ LISTOPAD 2015

Vykazování nákladů v OP Zaměstnanost bude jednodušší, specifičtější a variabilnější.

V OP Zaměstnanost se plánuje větší využití zjednodušeného vykazování nákladů. I z tohoto důvodu jsou pravidla pro žadatele a příjemce rozdělena na obecná (pro všechny projekty stejná) a specifická – právě s ohledem na způsob zjednodušeného vykazování nákladů. V současnosti jsou k dispozici specifická pravidla pro projekty s tzv. nepřímými náklady.

Nově se plánuje širší uplatnění tzv. jednotkových nákladů, kdy vykazování nebude probíhat na základě skutečně vzniklých nákladů/výdajů projektu, ale na základě dosažení dopředu stanovených jednotek (např. osob, které absolvovali určitý vzdělávací kurz). K tomuto způsobu vykazování se detailnější metodika teprve připravuje v souvislosti s tím, jak probíhá příprava konkrétních výzev.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

V případě nepřímých nákladů došlo ke zvýšení až na 25%. Zároveň však došlo k rozšíření činností, které do nepřímých nákladů spadají (v rámci OP LZZ ještě v nákladech přímých) – například náklady na řízení projektu včetně finančního řízení. I z tohoto důvodu je potřeba lépe hlídat rozpočet režijních nákladů, které budete v projektu uplatňovat a kalkulovat pouze s prostředky po odečtení nákladů na řízení a finanční řízení projektu.

Rady a tipy ke kalkulaci režijních nákladů a jejich uplatnění do projektů si můžete přečíst na našich webových stránkách v sekci PORADNA.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/file/9003/