Novinky ze světa dotací květen 2015

Evropská komise schválila Operační program zaměstnanost a Operační program VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. Čtěte více zde:

V současné době probíhá řada kroků nezbytných pro zahájení implementace programu – dokončení pravidel a postupů pro řídicí orgán, žadatele a příjemce, nastavení funkcí a postupů zavedených řídicím orgánem, ustavení platforem pro přípravu výzev a Monitorovacího výboru OPZ, nastavení dostatečné administrativní kapacity aj. Monitorovací výbor OPZ nyní zveřejnil předběžný harmonogram výzev, který naleznete zde: https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev

K OP VVV MŠMT zatím zveřejnilo předběžný harmonogram výzev: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/msmt-zverejnilo-predbezny-harmonogram-vyzev-op-vvv

Dále MŠMT zahájilo sérii informačních seminářů k OP VVV. Cílem je informovat potenciální žadatele o tématech a aktivitách podporovaných v rámci operačního programu. Prezentace z těchto seminářů naleznete zde: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020 a https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1?lang=1