AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY SRPEN 2016

Máte-li zájem o pomoc s finančním nastavením projektu v rámci výzev v novém programovacím období, kontaktujte nás. Aktuální otevřené výzvy pro neziskové organizace:

  • OP Praha Pól růstu - 19. Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

https://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/1424_vyhlaseni-vyzvy-19-pro-specificky-cil-4.1-operacniho-programu-praha-%E2%80%93-pol-rustu-cr-k-predkladani-projektovych-zadosti.html

  • OP VVV - Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

  • OP Zaměstnanost – 67. Podpora sociálního podnikání

https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz

  • OP Zaměstnost - 124. výzva - Podpora inovačního prostředí

https://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz

  • OP Zaměstnost - 24. výzva - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

https://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz

  • OPZ - 8. výzva - Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

https://www.esfcr.cz/vyzva-008-opz

  • OPZ - 7. výzva - Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

https://www.esfcr.cz/vyzva-007-opz

  • OPZ - 5. výzva - Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

https://www.esfcr.cz/vyzva-005-opz

  • OPZ - 6. výzva - Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

https://www.esfcr.cz/vyzva-006-opz